Wie zijn wij?

Wij zijn een coöperatie van melkveehouders die als doel heeft om het landschap en de melkveehouderij toekomstbestendig te maken. Naast melk produceren wij een biodivers landschap en hebben wij oog voor onze naaste omgeving. Dit doen wij o.a. door een extensieve bedrijfsvoering, CO2 vastleggen in de bodem, veel uren weidegang en landschaps- en natuurbeheer. Met deze bedrijfsvoering dragen wij integraal bij aan maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, een goed dierenwelzijn en verhoging van de biodiversiteit.

Benieuwd naar de bedrijven achter onze boeren? Klik dan op de foto’s voor meer informatie!

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een coöperatie van melkveehouders die als doel heeft om het landschap en de melkveehouderij toekomstbestendig te maken. Naast melk produceren wij een biodivers landschap en hebben wij oog voor onze naaste omgeving. Dit doen wij o.a. door een extensieve bedrijfsvoering, CO2 vastleggen in de bodem, veel uren weidegang en landschaps- en natuurbeheer. Met deze bedrijfsvoering dragen wij integraal bij aan maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, een goed dierenwelzijn en verhoging van de biodiversiteit.

Benieuwd naar de bedrijven achter onze boeren? Klik dan op de foto’s voor meer informatie!

 

De bedrijven van onze boeren liggen verspreid in de provincie Noord-Brabant. Al onze Landschapsboeren produceren extensief. Dit houdt in dat de productie op onze bedrijven minder is dan 12.000 kg melk per hectare. In vergelijking met de gemiddelde Brabantse productie (21.000 kg/ha) ligt deze waarde veel lager. Dit komt omdat wij relatief veel hectare grond hebben en niet gericht zijn op maximale productie. Wij gaan voor een optimale productie die in balans is met de (natuurlijke) omgeving. Door die balans kunnen wij ons naast de productie van melk richten op de productie van landschap. Bij deze bedrijfsvoering hoort dat wij geen gebruik maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen én zoveel mogelijk (kracht)voer van eigen land halen.

De bedrijven van onze boeren liggen verspreid in de provincie Noord-Brabant. Al onze Landschapsboeren produceren extensief. Dit houdt in dat de productie op onze bedrijven minder is dan 12.000 kg melk per hectare. In vergelijking met de gemiddelde Brabantse productie (21.000 kg/ha) ligt deze waarde veel lager. Dit komt omdat wij relatief veel hectare grond hebben en niet gericht zijn op maximale productie. Wij gaan voor een optimale productie die in balans is met de (natuurlijke) omgeving. Door die balans kunnen wij ons naast de productie van melk richten op de productie van landschap. Bij deze bedrijfsvoering hoort dat wij geen gebruik maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen én zoveel mogelijk (kracht)voer van eigen land halen.

 

De Landschapsboeren hebben gezamenlijk een duurzaamheidsambitie vastgesteld op verschillende punten. Idealiter voldoet elke Landschapsboer aan de ambitie die gesteld wordt op elke maatregel.

Elke boer kan lid worden van de Landschapsboeren en toewerken naar de gestelde ambities, mits hij of zij voldoet aan de volgende drie startvoorwaarden:
• Een maximale melkproductie van 12.000 kg/ha
• Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Geen gebruik van kunstmest

De maximale melkproductie van 12.000 kg/ha is gekozen, omdat bij dit niveau aan alle duurzaam-heidsdoelen kan worden voldaan. Een voorbeeld hiervan is de vereiste ammoniakreductie in 2028.

 

De Landschapsboeren hebben gezamenlijk een duurzaamheidsambitie vastgesteld op verschillende punten. Idealiter voldoet elke Landschapsboer aan de ambitie die gesteld wordt op elke maatregel.

Elke boer kan lid worden van de Landschapsboeren en toewerken naar de gestelde ambities, mits hij of zij voldoet aan de volgende drie startvoorwaarden:
• Een maximale melkproductie van 12.000 kg/ha
• Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Geen gebruik van kunstmest

De maximale melkproductie van 12.000 kg/ha is gekozen, omdat bij dit niveau aan alle duurzaam-heidsdoelen kan worden voldaan. Een voorbeeld hiervan is de vereiste ammoniakreductie in 2028.