Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met onze Landschapscertificaten bieden wij uw onderneming mogelijkheden om beleid te realiseren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wilt u de duurzaamheidsstrategie van uw bedrijf concreet invulling geven? Heeft u de thema’s klimaat, biodiversiteit, waterkwantiteit en -kwaliteit, stikstof en landschapsbehoud op uw agenda staan? U kunt dat nu waarmaken door een certificaat af te nemen van De Landschapsboeren!

De Landschapsboeren bieden ecosysteemdiensten aan in de vorm van een Landschapscertificaat. Met dit certificaat bieden we oplossingen én een positieve impact voor uitdagingen op gebied van schoon water, schone lucht, gezonde bodem, een fijne leefomgeving en een biodivers landschap.

Met het afnemen van onze Landschapscertificaten draagt u bij aan een fijne en gezonde werk- en leefomgeving én vergroot u uw maatschappelijke betrokkenheid. Op deze manier zorgt u er ook voor dat wij met onze extensieve manier van boeren een biodivers agrarisch landschap kunnen blijven leveren. Daarnaast draagt u bij aan het creëren van een markt voor de maatschappelijke meerwaarde van deze lokale en duurzame melkveehouders.

U betaalt met dit Landschapscertificaat niet alleen de preventiekosten of schadekosten die een Landschapsboer maakt. U zorgt er met het afnemen van dit integrale certificaat ook voor dat De Landschapsboeren een positieve impact kunnen toevoegen voor u(w bedrijf) en de maatschappij. De waarde van het Landschapscertificaat zorgt voor een prikkelende beloning voor de diensten die de boer levert en u als betalende partij krijgt meer waarde voor uw geld. Dit omdat we niet alleen impact vermijden, maar positieve impact toevoegen.

Hoe werkt dit concreet?

U kunt bij onze coöperatie één of meerdere Landschapscertificaten kopen. Dit certificaat staat voor integraal duurzaam beheer van gronden en bedrijven én een vast pakket aan Landschapsdiensten. Denk hierbij aan het vastleggen van CO2, maar ook het bergen van water en het versterken van biodiversiteit. Met deze maatregelen dragen wij bij aan een hele set thema’s die samen zorgen voor een gezond, leefbaar en divers landschap.
een grasje