Landschapsdiensten

De Landschapsboeren leveren melk die nu te koop is in boerderijwinkels of de supermarkt. Naast inkomsten uit de melk willen we ook inkomsten halen uit het produceren van een mooi landschap. Dat landschap produceren we nu al, maar hiervoor maken wij ook extra kosten. Daarom willen we deze diensten – zogenaamde Landschapsdiensten – aanbieden.

De Landschapsdiensten worden verkocht aan particulieren, bedrijven en overheden. Zij kunnen met het kopen van deze diensten beleid realiseren, maatschappelijk verantwoord ondernemen of bijdragen aan de directe leefomgeving. Door een financiële waardering voor deze diensten kunnen we dit blijven doen. Zo blijft onze manier van boeren volhoudbaar en aantrekkelijk voor volgende generaties. Op termijn willen wij onze eigen zuivelstroom organiseren.

Boerderij Millenaar

Waterkwaliteit

Landschapsdienst

Biologische Melkveehouderij Doortjeshoev

Dierenwelzijn

Landschapsdienst

Biologische Melkveehouderij Doortjeshoev

Natuur, landschap en biodiversiteit

Landschapsdienst

Biologische Melkveehouderij Doortjeshoev

Beleving

Landschapsdienst

Boerderij Millenaar

Co2 vastlegging

Landschapsdienst

Ontwerp Benchmark.png

Hoe doen wij dat?

Landschapsboeren zijn melkveehouders die extensief produceren. Dit houdt in dat de productie op onze bedrijven niet hoger is dan 12.000 liter melk per hectare. In vergelijking met de gemiddelde Brabantse productie ligt deze waarde veel lager. Dit komt omdat wij relatief veel hectare grond hebben en niet gericht zijn op maximale, maar op optimale productie. Bij deze bedrijfsvoering hoort dat wij geen gebruik maken van kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen en zoveel mogelijk (kracht)voer van eigen land willen halen.

 

Om onszelf Landschapsboeren te noemen, hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan wij willen (gaan) voldoen. Soms kan de specifieke context van één van de landschapsboeren ervoor zorgen dat hij niet aan alle eisen kan voldoen. Op de volgende pagina ziet u hoeveel landschapsboeren aan de gestelde ambities voldoen. Daar waar het kan, streven wij verbetering na zodat onze groep als totaal haar maatschappelijke ambitie weer kan bijstellen.

Banner Landschapsboeren (druk).png