Waarom zijn we een coöperatie gestart?

Met onze coöperatie willen wij een nieuw verdienmodel ontwikkelen voor de extensieve melkveehouderij. In de praktijk is het verduurzamen van de landbouw vaak een ingewikkeld proces dat niet erg snel gaat. De benodigde veranderingen kosten geld en er staat nauwelijks een beloning tegenover. In de wet staan hiervoor verschillende maatregelen benoemd, maar wij gaan verder! Vanuit eigen overtuiging, passie en maatschappelijke betrokkenheid leveren wij bovenwettelijke inspanningen voor de natuur en het landschap rondom onze boerderijen. Denk hierbij aan het vastleggen van CO2 en natuurbeheer. Om deze vorm van ondernemen te stimuleren, bieden wij zogenoemde Landschapsdiensten aan.

Wat willen we bereiken?

Met deze Landschapsdiensten bieden we oplossingen voor uitdagingen op gebied van schoon water, schone lucht, gezonde bodem, een fijne leefomgeving en een biodivers landschap. We doen dit mét ons landschap en de natuur, niet ten koste van. Dit biedt perspectief voor huidige en toekomstige boeren die door het verbrede verdienmodel de motivatie en handvaten krijgen om ook te werken aan de urgente maatschappelijke opgaven in hun omgeving. Zo blijft onze manier van boeren én het bijhorende landschap volhoudbaar en aantrekkelijk voor volgende generaties.

Waarom zijn we een coöperatie gestart?

Met onze coöperatie willen wij een nieuw verdienmodel ontwikkelen voor de extensieve melkveehouderij. In de praktijk is het verduurzamen van de landbouw vaak een ingewikkeld proces dat niet erg snel gaat. De benodigde veranderingen kosten geld en er staat nauwelijks een beloning tegenover. In de wet staan hiervoor verschillende maatregelen benoemd, maar wij gaan verder! Vanuit eigen overtuiging, passie en maatschappelijke betrokkenheid leveren wij bovenwettelijke inspanningen voor de natuur en het landschap rondom onze boerderijen. Denk hierbij aan het vastleggen van CO2 en natuurbeheer. Om deze vorm van ondernemen te stimuleren, bieden wij zogenoemde Landschapsdiensten aan.

Wat willen we bereiken?

Met deze Landschapsdiensten bieden we oplossingen voor uitdagingen op gebied van schoon water, schone lucht, gezonde bodem, een fijne leefomgeving en een biodivers landschap. We doen dit mét ons landschap en de natuur, niet ten koste van. Dit biedt perspectief voor huidige en toekomstige boeren die door het verbrede verdienmodel de motivatie en handvaten krijgen om ook te werken aan de urgente maatschappelijke opgaven in hun omgeving. Zo blijft onze manier van boeren én het bijhorende landschap volhoudbaar en aantrekkelijk voor volgende generaties.