Voor burgers

Geniet u van het mooie Brabantse landschap, van biodiversiteit en natuur? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de verbetering hiervan? Koop dan Landschapsdiensten in en kom in contact met onze Landschapsboeren. De koffie staat klaar!

Voor bedrijven

Wilt u met uw bedrijf bijdragen aan de lokale omgeving? Uw CO2 compenseren? Of klanten of werknemers trots maken op uw bedrijf? Dan kunnen de Landschapsboeren u verder helpen met onze Landschapsdiensten. U kunt deze diensten gebruiken in uw communicatie, MVO rapportage en om uw MVO doelstellingen te behalen. 

Voor overheden

Bent u een gemeente, waterschap of provincie? En bent u op zoek naar mogelijkheden om beleidsdoelstellingen rondom natuur, water, klimaat of landbouw te realiseren? Dan kunnen de Landschapsboeren u verder helpen met onze Landschapsdiensten. Zet de Landschapsboeren in als partner in uw beleid. 

Wat maakt de Landschapsboeren uniek?

De Landschapsboeren is het eerste initiatief dat op structurele basis Landschapsdiensten aanbiedt aan overheden, bedrijven en burgers. Door deze diensten aan te bieden, ontstaat er een evenwichtig bedrijfsmodel en kunnen wij volhoudbaar blijven boeren. Dit biedt perspectief voor huidige en toekomstige boeren. Daarnaast ondersteunen de Landschapsboeren met hun diensten diverse urgente maatschappelijke opgaven zoals waterkwaliteit, biodiversiteit, klimaatmitigatie en -adaptatie en kringlooplandbouw.

Landschapsdiensten afnemen?

Wilt u Landschapsdiensten afnemen, dan bespreken we graag de mogelijkheden. Welke dienst (één of meerdere) en welke vorm (punten, credits, prijs, etc.) overleggen wij graag met u. Aangezien onze coöperatie De Landschapsboeren sinds 17 mei 2021 officieel opgericht is, heeft u nu de kans om als een van de eerste klanten mee te denken en mee te ontwikkelen!

 

Neem contact op met ons via info@delandschapsboeren.nl

Banner Landschapsboeren (rustig).png