Privacybeleid

Privacy is belangrijk. Dat vind jij en dat vinden wij ook. Daarom doen wij er alles aan de informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te behandelen. Deze privacyverklaring is opgesteld om informatie te geven over hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door De Landschapsboeren.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Ook vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. De uitleg van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jou of door een derde met De Landschapsboeren worden gedeeld, verwerkt De Landschapsboeren deze gegevens.

Over De Landschapsboeren

Wij zijn De Landschapsboeren: een coöperatie van Brabantse melkveehouders die Landschapsdiensten aanbiedt om een toekomstbestendige landbouw te realiseren. Deze Landschapsdiensten worden verkocht aan particulieren, bedrijven en overheden. Zij kunnen met het kopen van deze diensten beleid realiseren, maatschappelijk verantwoord ondernemen of bijdragen aan de directe leefomgeving. Door een financiële waardering voor deze diensten kunnen De Landschapsboeren dit blijven doen. Zo blijft onze manier van boeren volhoudbaar en aantrekkelijk voor volgende generaties. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening en zakelijke afhandeling via www.delandschapsboeren.nl.

Maartje Verhulst is de functionaris gegevensbescherming van De Landschapsboeren. Zij is te bereiken via agrowcreation@gmail.com of 06-18867680.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Landschapsboeren?

Bij het bezoeken van de website van De Landschapsboeren worden verschillende gegevens aan ons verstrekt, zoals het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Hieronder lichten wij toe welke gegevens worden verzamelt.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst die de gegevens van websitebezoekers analyseert. Wij maken gebruik van deze dienst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Met dit inzicht kunnen wij onze website optimaliseren. Google Analytics gebruikt hiervoor een geanonimiseerd IP-adres. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google Analytics hanteert zelf ook een beleid wat online vindbaar is.

Social Mediakanalen

De Landschapsboeren maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en Twitter. Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam, telefoonnummer en e-mailadres en natuurlijk jouw vraag in te vullen via dit formulier. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden per mail of telefoon. Door het formulier in te vullen, verleen je toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen.

De Landschapsboeren gebruikt de reCAPTCHA service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via de website. Deze functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatische berichten sturen. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat je geen robot bent, bevatten je IP-adres maar ook informatie over onder andere je browser en de duur van het bezoek aan de website van De Landschapsboeren. Het IP adres wordt afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het Verdrag voor het Europese Economische Gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Op verzamelen van deze gegevens is het privacybeleid van Google van toepassing.

Met welke doelen verzamelt De Landschapsboeren mijn persoonsgegevens?

De Landschapsboeren verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het in contact kunnen treden om een vraag te beantwoorden;

Het informeren over wijzigingen in dienstverlening of producten;

Het kunnen toezenden van documentatie;

Het behouden en verbeteren van goede dienstverlening;

Het analyseren van jouw websitebezoek;

Marketing en communicatie.

Hoelang bewaart De Landschapsboeren mijn persoonsgegevens?

De Landschapsboeren bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

De Landschapsboeren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt jouw gegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Landschapsboeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan De Landschapsboeren jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van onze dienstverlening. Dit doen we echter alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om De Landschapsboeren een verzoek te doen je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je De Landschapsboeren verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar maken tegen het opslaan van de gegevens. De Landschapsboeren heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via agrowcreation@gmail.com.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

De Landschapsboeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agrowcreation@gmail.com.

Ik ben niet tevreden over de verwerking van mijn gegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

​Dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2021.