Hillekens Hoeve
Biologisch melkveebedrijf

Jack & Annelies Verhulst
Maartje & Henri van den Boomen
Vlaanderbos 6
4874 LS Etten-Leur

 

contact@hillekenshoeve.nl
06 573 60 836
www.hillekenshoeve.nl

Als echte Landschapsboer heb ik het initiatief genomen om deze coöperatie op te richten om alle ecosysteemdiensten die wij leveren, vergoed te krijgen vanuit de markt; los van het product melk. Om zo toekomst te houden voor deze groep extensieve, grondgebonden Brabantse melkveehouders en met name voor de volgende generatie.

– Jack

Als achtste generatie staan wij – Henri en Maartje – klaar om biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve over te nemen. Wij houden ervan om te ondernemen in en met de natuur en we zien graag een gevarieerd landschap waarin vele soorten planten en dieren kunnen leven. We willen de natuur de ruimte geven en dit ook graag aan anderen laten zien. Het is fijn dat een groep als de Landschapsboeren juist ook inzet op mogelijkheden voor ons als toekomstige (Landschaps)boeren!

– Henri & Maartje

Hillekens Hoeve
Biologisch melkveebedrijf

Jack & Annelies Verhulst
Maartje & Henri van den Boomen
Vlaanderbos 6
4874 LS Etten-Leur

 

contact@hillekenshoeve.nl
06 573 60 836
www.hillekenshoeve.nl

Als echte Landschapsboer heb ik het initiatief genomen om deze coöperatie op te richten om alle ecosysteemdiensten die wij leveren, vergoed te krijgen vanuit de markt; los van het product melk. Om zo toekomst te houden voor deze groep extensieve, grondgebonden Brabantse melkveehouders en met name voor de volgende generatie.

– Jack

Als achtste generatie staan wij – Henri en Maartje – klaar om biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve over te nemen. Wij houden ervan om te ondernemen in en met de natuur en we zien graag een gevarieerd landschap waarin vele soorten planten en dieren kunnen leven. We willen de natuur de ruimte geven en dit ook graag aan anderen laten zien. Het is fijn dat een groep als de Landschapsboeren juist ook inzet op mogelijkheden voor ons als toekomstige (Landschaps)boeren!

– Henri & Maartje

Over Hillekens Hoeve, biologisch melkveebedrijf

Onze boerderij, Hillekens Hoeve, is al zeven generaties lang – sinds 1832 – gevestigd in Etten-Leur. Vanaf 2017 zijn wij biologisch gecertificeerd.

Op ons melkveebedrijf met ongeveer 90 Fleckviehkoeien en 45 stuks jongvee produceren wij A2A2-melk. Bij het bedrijf hoort ca. 70 hectare grond. Daarnaast werken we samen met een biologische akkerbouwer en Brabants Landschap.

Alle land is grasland, bestaande uit diverse grassoorten, witte en rode klavers en verschillende kruiden. Verder telen wij 1 hectare baktarwe voor Molen de Lelie, die er pannenkoekenmeel en broodmeel van maakt; een streekproduct. Tot slot hebben wij een melktap, waar je verse, rauwe, biologische A2A2-melk kunt tappen. En maken wij sinds 1 oktober 2021 onze eigen biologische yoghurt, vla en hangop.

We doen aan natuurbeheer en hebben ook 1 hectare agroforestry (notenteelt). In de bedrijfsvoering staan goed bodembeheer, kringloop en biodiversiteit centraal.