De Abels Hoeve

Abel Buijs Brugstraat 3 5384SX Heesch

h.buijs@comveeweb.nl 06 1241 8766

Ik ben bij De Landschapsboeren gekomen, omdat ik op een andere manier wil boeren, niet het altijd maar meer en groter worden van bedrijven met de bij behorende problemen. Maar juist samen met familie, vee en natuur een goede boterham proberen te verdienen op een mooie plek!!

– Abel

Over A. Buijs biologisch melkveebedrijf 

Onze boerderij De Abels Hoeve is gebouwd in 1933 en ik ben de derde generatie die er boert, samen met mijn vrouw en 3 kinderen. Vanaf 2000 ben ik al mijn percelen met gras/klaver in gaan zaaien en later ook nog kruiden erbij. In 2010 ben ik biologisch gaan boeren met momenteel 60 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Ik maak gebruik van vier koeienrassen om mee te kruisen nl; Holstein Frisian, Brown Swiss, MRIJ en Zweeds Rood, waardoor we een bonte veestapel hebben. Onze koeien lopen vanaf half maart tot Kerstmis zoveel mogelijk buiten op onze blijvende graslanden. Ook hebben we nog een mobiele kippenkar voor 244 hennen met 5 hanen.
In 2013 hebben we alle asbest verwijderd en 180 zonnepanelen gelegd zodat we zelfvoorzienend zijn voor elektra. Verder hebben we nog verschillende bloemenranden, bomen rijen, gemengde haag, bossingel en nu bezig met aanleg wandelpad. Door onze andere bedrijfsvoering merken we dat er meer insecten, weide- en erfvogels zijn, en ander wild. Ook de grond wordt steeds beter, meer bodemleven en minder last van droogte of vernatting.