De Aalsthoeve 

Marco van Liere
Tuldensedijk 12
5085 NB Esbeek

 mpvanliere@gmail.com
06 517 56 986

Binnen ons bedrijf is idealisme en rentmeesterschap de grootste drijfveer, om te doen wat we doen. Ik heb altijd de drive gehad om ons bedrijfssysteem verder te perfectioneren, opdat een productief systeem hand in hand kan gaan met hoge milieuprestaties, dierwelzijn, mooi landschap, biodiversiteit, gezonde voeding, etc.. Wat eigenlijk mist in dit rijtje is een beloning voor deze inspanningen. Ik hoop dat het principe van: “de vervuiler betaalt” eindelijk eens gaat werken; óf de niet-vervuiler wórdt betaald: dat zou natuurlijk nog beter zijn!

– Marco

 

De Aalsthoeve 

Marco van Liere
Tuldensedijk 12
5085 NB Esbeek

 mpvanliere@gmail.com
06 517 56 986

Binnen ons bedrijf is idealisme en rentmeesterschap de grootste drijfveer, om te doen wat we doen. Ik heb altijd de drive gehad om ons bedrijfssysteem verder te perfectioneren, opdat een productief systeem hand in hand kan gaan met hoge milieuprestaties, dierwelzijn, mooi landschap, biodiversiteit, gezonde voeding, etc.. Wat eigenlijk mist in dit rijtje is een beloning voor deze inspanningen. Ik hoop dat het principe van: “de vervuiler betaalt” eindelijk eens gaat werken; óf de niet-vervuiler wórdt betaald: dat zou natuurlijk nog beter zijn!

– Marco

Over De Aalsthoeve

Sinds ruim 100 jaar boert de familie Van Liere op de Aalsthoeve, gelegen op Landgoed De Utrecht in Esbeek. Sinds 1993 wordt er weer biologisch geboerd.

Een kleine 100 Fleckvieh koeien bevolken de stallen en weilanden. Naast grond op het landgoed wordt er ook grond gepacht van Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Hier worden gras-klaver, granen en mais verbouwd voor de koeien; deze gewassen worden in vruchtwisseling geteeld.

De weide-percelen zijn doorgaans oud en blijvend grasland. Hier wordt het “kurzrasen”-weidesysteem toegepast.