Biologische boerderij
Fam. Van der Wijst

Arnoud & Miranda,
Tim en Dirk van der Wijst
Busselsesteeg 1
5472 PT Loosbroek

 

c

We gaan weer terug naar vroegere tijden, maar dan met een heldere blik naar de toekomst. Niet een gespecialiseerd bedrijf met de focus op één bedrijfstak, maar een gemengd bedrijf die diverse inkomensbronnen heeft en zo ook aan risicospreiding doet.

– Arnoud

 

Over Biologische boerderij Fam. Van der Wijst

Met ons gezin hebben wij een biologische boerderij met melkkoeien en kippen. De omvang van onze veestapel is 58 melkkoeien, 28 stuks jongvee, 244 legkippen en 5 hanen. Bij onze boerderij, die in Loosbroek gevestigd is, behoort 39,5 ha landbouwgrond. Deels gehuurd, deels eigendom.

In 2016 zijn we begonnen met de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, waarin geen kunstmest- en geen gewasbeschermingsmiddelengebruik belangrijke pijlers zijn. Na een 1,5 jaar durende omschakelperiode, waarin wel de biologische werkwijze toegepast wordt, maar waarbij je nog niet de biologische melkprijs ontvangt, werd in oktober 2017 de eerste biologische melk geleverd. Een samenwerking met een biologische akkerbouwer levert ons, samen met eigen grond, voldoende voer op voor onze melkkoeien en bijbehorend jongvee, mits de droogte niet al te hard toeslaat.

Begin 2020 zijn we gestart met het concept “Geluksvogel”. Binnen dit concept zijn we gestart met een mobiele kippenkar, waarin maximaal 244 legkippen en 5 hanen gehuisvest zijn. De kippenkar wordt op een biologische gecertificeerde weide geplaatst met voer en water voor een hele week. Elke week wordt de kar verzet, zodat de kippen steeds een verse uitloop hebben. Voor elke kip die opgezet wordt, wordt binnen het concept, ook een haan opgezet. De biologische eieren worden verkocht in diverse Ekoplaza winkels verspreidt over Nederland. Dit concept is een mooie aanvulling op ons melkveebedrijf.

Ook hebben we de asbestdaken van de stallen vervangen en tevens zonnepanelen aangebracht. Een voldoende hoeveelheid zonnepanelen, zodat we nu niet alleen producent zijn van biologische melk, vlees en eieren, maar ook energieproducent zijn.